Általános szerződési feltételek

Magánszemély esetén

(Magánszemélyeknek csak személyes ajánlás alapján van módunkban autót biztosítani. Kérjük szíves megértésüket! Csak érvényes iratokat fogadunk el)

 • Érvényes személyi igazolvány, vagy útlevél (másolat készül róla)
 • Lakcímkártya (másolat készül róla)
 • B kategóriás jogosítvány és legalább 21 éves kort betöltötte (másolat készül róla)
 • Adókártya vagy közüzemi számla (névre, címre szóló)
 • A szükséges kaució megfizetése
 • A bérleti díj megfizetése
 • Cégünknél első alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése személyes irataival.

Jogi személy illetve cég esetén

(Csak érvényes iratokat fogadunk el)

 • Céges iratok (3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány,) másolata
 • Bélyegző
 • Gépkocsivezetők iratai
 • Meghatalmazás (vagy személyes jelenlét) az aláíró személytől az ügyben eljáró személy részére
 • 1db kapcsolattartó megnevezése (kezes)
 • A szükséges kaució megfizetése
 • A bérleti díj megfizetése
 • Cégünknél első alkalommal gépkocsit bérlő ügyfeleknél, szükséges egy második személy megjelenése személyes irataival.

A bérelt gépkocsit tilos: (!)

 1. Másnak bérbe, illetve kölcsön adni, a bérleti szerződésben nem szereplő személynek a vezetést átengedni
 2. Autóversenyzésre, vagy arra felkészülésre használni
 3. Másik jármű vontatására használni
 4. Hűtőfolyadék befagyása, a kenőolajok elfogyása esetén használni
 5. Alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni
 6. A bérbeadó engedélye nélkül külföldre vinni

A bérlő a teljes – a gépkocsi értékéig terjedő – kárösszeget köteles megfizetni, ha:

 1. Az általános bérleti feltételeket megszegi
 2. Ha önhibájából közlekedési balesetet okoz
 3. A gépkocsit gondatlanul, szakszerűtlenül üzemeltette, túlterhelte
 4. Az alkatrészek, tartozékok, felszerelések hiányoznak
 5. A gépkocsit gondatlanul tárolta, magára hagyta
 6. A gépkocsit nem a KRESZ előírásai alapján használta
 7. Nem a megengedett sebességgel közlekedett (a rendőrségi anyagokat/feljelentést továbbítjuk a bérlő részére postán)
 8. Minden olyan károkért, melyek akkor keletkeznek, ha a gépkocsit elhagyta és nem zárta be vagy nem az előírásoknak megfelelően parkolt
 9. A gépkocsiban hagyta a gépjármű kulcsát, forgalmi engedélyét

Baleset

A bérlő minden esetben köteles rendőri intézkedést kérni akár személyi, akár anyagi kárral járó baleset történt és az eljárást kezdeményezni – illetve azonnal felvenni a kapcsolatot a bérbeadóval.
A bérlő a rendőrség által felvett jegyzőkönyv egy példányát köteles átadni a bérbeadónak. A balesetnél a bérlő köteles továbbá kellő gondossággal eljárni, az ügy tisztázására mindent megtenni.

Műszaki meghibásodás

Műszaki meghibásodás esetén köteles a bérlő a nap bármely szakában intézkedést kérni a bérbeadótól a megadott telefonszámokon.

A napi díj tartalmazza

 • Kötelező biztosítás
 • Súlyadó
 • Rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségek
 • Tiszta állapotban történő átadás
 • Casco
 • Nemzetközi zöldkártya
 • 400 Km/nap futásteljesítmény (autótól függően több is lehet)
 • Évszaknak megfelelő gumiabroncs

A napi díj NEM tartalmazza

 • Üzemanyag költséget
 • Nem rendeltetésszerű használatból eredő javítási költségeket
 • Tartozék hiány: a gépkocsik a KRESZ által előírt kötelező tartozékokkal kerülnek átadásra, melyet a bérlő köteles hiánytalanul megőrizni
 • Gumijavítás: az abroncs sérülése, használhatatlanná válása esetén a javítás és a pótlás a bérlőt terheli
 • A magyar és külföldi autópálya matricákat, parkolási díjakat, valamint az úthasználati díjakat.

Kaució

Ahhoz, hogy ki tudja bérelni az autót, kauciót kell fizetni. A kaució összege a bérelt jármű típusától függően változik. A kauciót a bérleti időszak végén természetesen hiánytalanul visszakapja, amennyiben az autót késés nélkül, ugyanolyan állapotban hozza vissza, mint amilyenben elvitte. (A letét/kaució járművenként 50.000-150.000 Ft). Külföldre utazás esetén a letét változhat.

A gépkocsi visszaadása:

Az autót tisztán, tele üzemanyagtankkal adom át így is kérem vissza.
A bérlő az előírt minőségű dízel vagy benzin üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és a tankolásról kapott nyugtát/számlát a bérbeadónak bemutatni és a szgk. visszaadását követő 30 napig megőrizni!
Az ettől való eltérésből eredő plusz költséget a bérlő köteles megtéríteni. Amennyiben az üzemanyagszint visszavételkor alacsonyabb, mint a kiadáskor feltüntetett mennyiség, úgy a bérlő a bérbeadónak köteles 9 liter/100 km-nek megfelelő üzemanyag költséget megtéríteni a hivatalos árszinten a megtett km mértékében!

Szükség esetén mosási, tisztítási díj:

 • külső: min. 1.000,- Ft,
 • belső: min. 1.000,- Ft.

1-3 órás késedelmes visszaadás esetén a bérleti díj +5.000,- Ft, 3 órán túli késedelem esetén +1 napi bérleti díjjal kerül elszámolásra.

A türelmi idő 1 óra!